اطلاعات حساب های بانکی

اطلاعات بانکی: 

بانک پارسیان

شماره حساب: 002200041758001

شماره کارت: 5909-7321-0610-6221

شماره شبا: IR570540103602200041758001

به نام مهران منصوری فر

همچنین می توانید جهت پرداخت آنلاین نیز به این صفحه مراجعه فرمایید.