• بهینه سازی سایت خودیاد

  • خودیاد

  • http://khodyad.com/

  • 3/11/95
  • خودیاد یک بستر آنلاین آموزشی است و همه آموزش های منتشر شده در آن فایل های ویدیویی هستند، هر فردی که توانایی تدریس به صورت آنلاین را داشته باشد می تواند در خود یاد تدریس کند و به صورت مشارکتی درآمد کسب کند.

    خودیاد مسئولیت ارائه آموزش ها و بازاریابی را به عهده دارد و با تمام توان در جهت فروش آموزش های منتشر شده در سایت تلاش می کند.

    در خودیاد دوره های آموزشی با نام مدرس منتشر می شوند و بابت هربار فروش یک دوره آموزشی سهم مشخص شده برای هر مدرس در پنل کاربری مدرسین قابل برداشت خواهد بود.

کلمات سئو شده